Disclaimer Zero Waste

We waarderen enorm dat u probeert minder plastic afval te creëren. Echter, indien u gebruik maakt van uw eigen verpakkingen, kan de houdbaarheid en veiligheid van onze producten mede afhankelijk zijn van de door u toegepaste hygiëne. Aan het gebruik van eigen verpakkingen is de consequentie verbonden dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor kwaliteitsverlies of verminderde houdbaarheid. Ook behouden wij ons het recht voor uw verpakking te weigeren wanneer deze niet voldoende geschikt of te vuil is.