Disclaimer

Onze website is volledig in eigen huis gemaakt met de hulp van deskundige specialisten op technisch, fotografisch en tekstueel gebied. Wij staan dan ook volledig achter de inhoud. Toch moeten we voor enkele zaken een voorbehoud maken. Daarover gaat het in deze ‘disclaimer’.

Toegang tot onze website is gratis. Bestellingen plaatsen in onze webwinkel is dat echter (uiteraard) niet. Je mag informatie en illustratiemateriaal voor eigen gebruik kopiëren maar niet verspreiden of verkopen. De foto’s mogen zonder toestemming vooraf op geen enkele wijze worden gekopieerd of verspreid. Aan anderen links naar onze website doorgeven is natuurlijk geen enkel probleem.

Op de teksten, foto’s en andere inhoud rust copyright volgens Nederlands en Europees recht. Voor het geheel of gedeeltelijk plaatsen daarvan op andere websites, in drukwerken opnemen of op elke andere manier hergebruiken is onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vereist.

Op citaten uit andere bronnen, links naar andere websites en e-mailadressen van derden hebben wij geen invloed. Ook al gaan we daar zeer zorgvuldig mee om, toch kunnen we voor de juistheid daarvan niet instaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar wij verwijzen of wijzigingen in adressen en gegevens van anderen, en we aanvaarden daarvoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Als blijkt dat door oneigenlijke toegang tot onze website en webwinkel (door bijvoorbeeld hacken of besmeuren) veranderingen in de inhoud zijn aangebracht, dan zullen we trachten dat weer zo spoedig mogelijk te herstellen en in orde te brengen. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen daarvan en/of geleden schade daardoor.

We doen ons uiterste best de inhoud van deze website en van onze webwinkel correct en actueel te houden. Producten en diensten (zoals de vorm en samenstelling van bonbons of de inhoud van aangeboden workshops) zijn echter aan verandering onderhevig. We hebben niet altijd de mogelijkheid de informatie daarover op onze website direct aan te passen. In die gevallen geldt wat we in onze fysieke winkel in Apeldoorn aanbieden.

Zero Waste

We waarderen enorm dat u probeert minder plastic afval te creëren. Echter, indien u gebruik maakt van uw eigen verpakkingen, kan de houdbaarheid en veiligheid van onze producten mede afhankelijk zijn van de door u toegepaste hygiëne. Aan het gebruik van eigen verpakkingen is de consequentie verbonden dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor kwaliteitsverlies of verminderde houdbaarheid. Ook behouden wij ons het recht voor uw verpakking te weigeren wanneer deze niet voldoende geschikt of te vuil is.

Atelier Bijzondere bonen, januari 2020